ΑΝΘΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ

Μέλι αποκλειστικά από την ανθοφορία θυμαριών της Κρήτης


Διατίθεται στα ακόλουθα μεγέθη:

γυάλινο βάζο 450g